Naše řešení pomáhají ve firmách,
zjistěte, kde a jak

Databázový systém pro identifikaci vzorků pomocí QR kódů

Databázový SW pro evidenci vzorků, zboží, dokumentace pro usnadnění a zefektivnění správy

Aplikace nahrazuje původní způsob záznamu testování vzorků. Automatizace opakujících se rutinních a manuálních činností zjednodušuje a zefektivňuje celý proces testování. Personál provádějící testy se může věnovat plnou pozornost tetování. Snižuje se riziko záměny vzorků, neprovedení testů, provedení nepožadovaných testů, neuložení změřených dat, apod.

Každý vzorek je nejprve zaevidován do aplikace, jeho název, charakteristika, složení a jaké testy budou provedeny. Také je možno zaznamenat z jakého matečního vzorku pochází nebo naopak pro jaké vzorky je mateční on.

Pro každý vzorek je vytvořen unikátní QR kód, který je nalepen na vzorek nebo na jeho schránku.

Jednotlivá satelitní testovací pracoviště mají vlastní čtečku. Po načtení QR kódu u pracoviště se otevře příslušné okno pro provedení testu a záznamenání dat. Po ukončení testu a uzavření okna pro záznam je provedeno automatické odeslání na uložení na cetrálním serveru.

Aplikaci je dále rozšořovatelná, např. o další testovací pracoviště a jeho záznamy provádných testů.

Klíčové vlastnosti:
 • Databázový SW pro evidenci
 • Evidovat lze vzorky, výrobky, zboží, dokumentaci, apod.
 • Jednoduchá a rychlá kontrola, vyhledání
 • Tisk vlastních QR kódů
 • QR kód může obsahovat různé typy informací, text, URL adresu, ....
 • Centralizovaná správa, ukládání a archivace
 • Identifikace pomocí čtečky
 • Popis:
 • Evidence vzorků a na nich provedených testů
 • Různá satelitní pracoviště s centrálním serverem
 • Každé satelitní pracoviště provádí jiný testy
 • Testovací pracoviště opatřené čtečkou QR kódů
 • Po načtení QR kódu se načte příslušné
 • Archivace dat provedených testů
 • Strukturované ukládání dat, vzorky a jejich testy
 • Na tomto 📽️ videu 📽️ lze vidět ukázku procesu s načtenením QR kódu a otevření příslušného okna se záznamem.
  #databaze #evidence #QRkod #cteckaQRkodu #digitalizace #automatizace #vyvoj_aplikaci #data #enginn_effect
  databáze, databázový systém, evidence vzorků, QR kód, čtečka, digitalizace, automatizace, vývoj aplikací, enginneffect