Naše jednoúčelové stroje

neúnavně pracují pro vás

a jsou na míru, profesionální, za dobrou cenu, pro malé i velké organizace

#

Jaké stroje vyrábíme

 • Robotická nebo nerobotická pracoviště pro nepřetržitý provoz

 • Stroje pro montáž, manipulaci nebo balení

 • Pracoviště se strojovým viděním pro navádění robotů, manipulátorů, chapadel

 • Stroje pro plošné nebo liniové nanášení hmot (tavných, studených)

#

Robotická a nerobotická pracoviště

 • Kompletní návrh a realizace produktivních jednoúčelových strojů
 • Samostatná pracoviště nebo součást výrobních linek
 • I pro nepřetržitý provoz 24/7
 • Komplexní řešení pro propojení různých zařízení nebo technologií
 • Kooperace robotů, 1D-3D posuvných nebo rotačních manipulátorů
 • Uchopovací zařízení vždy na míru pro zadané polotovary
 • Aplikace průmyslových hmot (tavných, studených)
 • Strojové vidění a rozpoznávání typu, polohy a orientace polotovaru

#

Strojové vidění pro návádění

 • Detekce přítomnosti, typu, polohy a orientace polotovaru
 • Úprava navádění při uchopení nebo při manipulaci
 • Změna trajektorie pohybu nástroje nebo polotovaru
 • Propojení s řídícím systémem stroje
 • Snadná úprava a doplnění portfolia produktů
 • Zvýšení přesnosti, opakovatelnosti a produktivity
 • Snížení námahy obsluhy díky automatickému rozpoznání dílů
 • Snížení chybovosti obsluhy u podobných dílů

#

Manipulace s polotovary rozdílných velikostí

 • Rychlé a přesné zavedení polotovarů do stroje
 • Měření a kontrola velikosti založených polotovarů
 • Prostorová a časová optimalizace pohybů
 • Pro manipulaci použití nejvhodnějšího řešení – robot, 1D až 3D manipulátor
 • Kombinace různých druhů pohonu, elektrických, pneumatických apod.
 • Přenastavení robotu/manipulátoru podle velikosti a polohy polotovaru v zásobníku
 • Opakovatelná přesnost položení
 • Provázanost s řídím systémem stroje pro zamezení kolizí s ostatními prvky stroje

#

Uchopení rozměrově rozdílných polotovarů

 • Přesné upnutí a manipulace pro tvarově a rozměrově komplikované polotovary
 • Upnutí tuhých a netuhých polotovarů
 • Jedno chapadlo pro rozměrově rozdílné všechny tři rozměry polotovaru
 • Nastavitelnost rozevření pro snadné vložení a vyložení polotovaru
 • Automatické polohování rozdílných polotovarů na začátku cyklu
 • Urychlení upínání - synchronní pohyb více motorů najednou
 • Kombinace různých druhů pohonu, elektrických, pneumatických apod.

#

Plošné nanášení tavných hmot

 • Nanášení tavných hmot, lepidel, tmelů apod. pro různé technologické operace
 • Zařízení vyvíjené podle specifických potřeb zákazníka
 • Aplikační hlava s ventily spínanými podle aktuální receptury
 • Vybalancování soustavy: lepidlo-tryska-pohyb trysky
 • Snížení ztrát lepidla způsobenými přetoky
 • Řízení servopohonu aplikační hlavy: různé úseky se zadáním rychlosti pohybu hlavy, vzdálenosti a času otevření trysky

#

Liniové nanášení studených hmot

 • Nanášení studených hmot, lepidel, tmelů apod.
 • Ze zásobníků o různém objemu
 • Přesná aplikace tmelu na požadovaná místa
 • Eliminace kontaktu obsluhy s tmelem
 • Optimalizace spotřeby tmelu
 • Ve spojení se strojovým viděním lze upravovat trajektorii nanášení podle polotovaru

#

Komunikační a ovládací jednotky

 • Centrální ovládaní stroje na sdruženém panelu
 • Kombinace dotykového displeje, tlačítek a stavového semaforu
 • Přehledná vizualizace aktuálního stavu jednotlivých prvků stroje
 • Rozdílné funkcionality pro operátora, seřizovače, servis apod.
 • Detailní nastavení a seřízení jednotlivých prvků stroje
 • Zabezpečená vzdálená správa stroje přes internet

#

Bezpečnost a zabezpečení pracoviště

 • Zabezpečení stroje a přístupu obsluhy pro bezpečné provozování ve všech pracovních režimech
 • Robustní ochranné oplocení s mechanickými i elektronickými bezpečnostními prvky (dveře, rolety, světelné závory a přístupové klíče)
 • Spolehlivá ochrana obsluhy před pohybujícími se prvky včetně horkých povrchů
 • Provázání bezpečnostních zón s bezpečnostními okruhy stroje
 • Omezení prostoru pohybu robota i manipulátorů hardwarově i softwarově
 • Omezení rychlostí pohybu robota i manipulátorů pro různé provozní režimy
 • Různé dveře pro vstup, pro obsluhu, seřizovače - jiné bezpečnostní funkce

#

Elektrorozvaděče

 • Stavba rozvaděčů
 • Sdružení elektronických prvků do jednoho bezpečného rozvaděče
 • Bezpečnostní okruhy
 • Měřící a vyhodnocovací jednotky
 • Technologické a kontrolní okruhy
 • Servoměniče
 • Karty pro vzdálený přístup ke stroji
 • Zálohové zdroje

Máme rádi výzvy

Dáme hlavy dohromady a popereme se i s tou vaší.