Naše jednoúčelové stroje

neúnavně pracují pro vás

a jsou na míru, profesionální, za dobrou cenu, pro malé i velké organizace

#

Jaké stroje vyrábíme

 • Montážní a manipulační automaty
 • Podávací stroje Pick & Place
 • Balicí stroje a stroje na úpravu balicích materiálů
 • Stroje pro paletizaci a ochranu výrobků pro transport
 • Stroje pro nanášení hmot, dávkování lepidel, pastování
 • Testovací stroje s přípravky, kontrolní stanoviště
 • Kamerové systémy kontroly

#

Robotické pracoviště pro nepřetržitý provoz

 • Kompletní návrh a realizace vysoce produktivního stroje
 • Manipulace s polotovary rozdílných velikostí jedním nástrojem
 • Aplikace průmyslových hmot do různě velkých polotovarů
 • Umístění celé technologie na svařovaný rám pro snadné ukotvení
 • Maximální paralelizace úkonů v pracovním cyklu
 • On-line hlídání stavu stroje včetně prostojů a proaktivní údržby

#

Manipulace s polotovary rozdílných velikostí

 • Rychlé a přesné zavedení polotovarů do stroje
 • Prostorová a časová optimalizace pohybů
 • Dráha přesunu polotovaru může být delší než pojezd manipulátoru
 • Spínání podtlakových přísavek podle načtené délky polotovaru
 • Elektrický pohon pro dvě vodorovné osy, pneumatický pro svislou osu
 • Přenastavení polohy manipulátoru podle dílu v zásobníku
 • Opakovatelná přesnost položení

#

Speciální uchopení rozměrově rozdílného polotovaru

 • Přesné upnutí i manipulace tvarově a rozměrově komplikovaných netuhých polotovarů
 • Automatické vycentrování polotovaru na začátku cyklu
 • Synchronní pohyb více motorů najednou
 • Použití bezúdržbových komponent lineárního vedení
 • Unikátnost: Na jedno upnutí lze pracovat s polotovarem z více stran
 • Samostatně nastavitelné pozice pro nakládání a vykládání
 • Velká rozměrová rozdílnost včech tří rozměrů polotovaru

#

Nanášení tekutých hmot

 • Nanášení hmot, lepidel, tmelů apod. pro různé technologické operace
 • Zařízení vyvíjené podle specifických potřeb zákazníka
 • Aplikační hlava s ventily spínanými podle aktuální receptury
 • Vybalancování soustavy: lepidlo-tryska-pohyb trysky
 • Snížení ztrát lepidla způsobenými přetoky
 • Řízení servopohonu aplikační hlavy: tři úseky se zadáním rychlosti pohybu hlavy, vzdálenosti a času otevření trysky

#

Komunikační a ovládací jednotky

 • Centrální ovládaní stroje na sdruženém panelu
 • Kombinace dotykového displeje, tlačítek a stavového semaforu
 • Přehledná vizualizace aktuálního stavu jednotlivých prvků stroje
 • Rozdílné funkcionality pro operátora, seřizovače, servis apod
 • Detailní nastavení a seřízení jednotlivých prvků stroje
 • Vzdálená správa stroje přes internet

#

Bezpečnost a zabezpečení pracoviště

 • Zabezpečení stroje a přístupu obsluhy pro bezpečné provozování ve všech pracovních režimech
 • Robustní ochranné oplocení s mechanickými i elektronickými bezpečnostními prvky (dveře, rolety, světelné závory a přístupové klíče)
 • Spolehlivá ochrana obsluhy před pohybujícími se prvky včetně horkých povrchů
 • Provázání bezpečnostních zón s bezpečnostními okruhy stroje
 • Omezení pohybu robota i manipulátorů hardwarově i softwarově
 • Dvojí dveře pro vstup obsluhy a seřizovače - jiné bezpečnostní funkce
 • Omezení rychlostí pohybu robota pro různé provozní režimy

#

Elektrorozvaděče

 • Stavba rozvaděčů
 • Sdružení elektronických prvků do jednoho bezpečného rozvaděče
 • Bezpečnostní okruhy
 • Měřící a vyhodnocovací jednotky
 • Technologické a kontrolní okruhy
 • Servoměniče
 • Karty pro vzdálený přístup ke stroji
 • Zálohové zdroje

Máme rádi výzvy

Dáme hlavy dohromady a popereme se i s tou vaší.